Sov Gott - Lev Längre!

Vilka är vi?

HIR forskar sedan 1998 om samband mellan radiostrålning och hudcancer. Denna forskning har även lett till studier av samband mellan andra sjukdomar och strålning från både Radio/TV och de högre frekvenser vi exponeras för från t ex mobilsystemen.

En sammanfattande bild av vår forskning om hudcancer ges av den svenska hemsidan http://hudcancer.nu. Vi har även en internationell sida på engelska där samtliga forskningsrön presenteras. Den har adressen http://hir.nu och tar upp samtliga publicerade arbeten från vår verksamhet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är störningar av immunförsvarets effektivitet som är den allra största orsaken till ökande sjuklighet och ökande cancerförekomst sedan mitten på förra seklet. En speciellt viktig faktor är att man lätt stör kroppens produktion av melatonin, ett hormon som har en nyckelroll för att städa upp cellskador och att förhindra att sådana vidareutvecklas mot cancer.

Att ta bort onödiga störkällor, som kan påverka tillgången av melatonin i kroppen, är därför en mycket lönsam investering. I Canada har man nu föreslagit att förbjuda DECT-telefoner av den typ som ständigt strålar även när man inte använder den. En mycket bra sammanfattning av praktiska råd finns på BOW Konsult AB.

Figur 1. Sömnproblemen har en stark koppling till den strålningsmiljö man försöker sova i.

Diagrammet ovan är en bearbetning av data från en tysk undersökning. Nivåerna A-E beskrivs närmare på http://sgll.nu/RSL/

 


Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research
http://hir.nu och http://hudcancer.nu

e-post oerjan.hallberg@swipnet.se