Sov Gott - Lev Längre!

 

Hur vi mäter och rapporterar

När vi besöker din bostad gör vi först en översiktlig skiss över bostadens olika rum. Därefter noterar vi vilka elektriska utrustningar, som finns i bostaden och var de är placerade.

De mätinstrument, som vi använder oss av, är dels utrustning för att mäta både elektriska och magnetiska fält från främst kraftfrekventa utrustningar och högfrekvent mikrovågsstrålning. Den kraftfrekventa strålningen mäts från 16 Hz till 2000 Hz vilket täcker det mesta från järnvägsledningar till vanliga kraftledningar och annan kraftfrekvent utrustning som kan finnas i bostadens närhet. Mikrovågsstrålning mäts från 800 MHz till 2500 MHz, vilket täcker båda GSM-banden och dessutom UMTS (3G), läckstrålning från mikrovågsugnar, VLAN, WiFi, Blue Tooth mm. mm.

Fem strålklasser - vilken lever och bor du i?

För att förenkla diskussionen om mätvärden har vi definierat fem olika klasser för den högfrekventa strålningsmiljön. Klass A och B baseras på Bamberg-gruppens mätresultat och rapporter. Klasserna C och D har tidigare definierats av Bioinitiative.org. Klass E bör leda till åtgärder. Notera att SSM anser att ICNIRPs gränsvärde på 61 V/m från 1998 är helt riskfritt.

Mer information om denna klassificering ges på http://sgll.nu/RSL/

Exempel på mätningar utomhus ges på: http://sgll.nu/Measurements/

Klass
Kommentar

Effekttäth.
µW/m2

Fältstyrka
V/m
A
Max för elkänsliga 0,024
0,003
B
Max för god sömn 2,4
0,03
C
Bioinitiative rek. max 0,2 V/m inomhus 238
0,3
D
Bioinitiative rek. max utomhus 1 000

0,6

E
Åtgärder rekommenderas 23 800
3
!!
ICNIRP's 'säkra' gränsvärde 10 000 000
61

NOT. Det är inte fel att försöka få ner strålningen i sovrummet till under 0,02 V/m (1 µW/m2).

Det finns ofta goda möjligheter att förbättra sin el-miljö genom enkla åtgärder.

  • Om det visar sig att du har en el-mätare inmoterad i väggen nära ditt säng bör du överväga att flytta på sängen eller att begära att eldistributören flyttar på sin elmätare.
  • Dina egna elprylar kan du lätt möblera om själv och se till att de inte är alltför olämpligt placerade när du väl får rapporten med mätvärden och våra förslag till förbättringar. Ett sådant skräckexempel är att ha DECT-telefonens huvudenhet stående på nattygsbordet vid din säng.
  • En enkel åtgärd, som du kan göra redan nu, är att kontrollera om din säng ligger i resonansriktingen mot någon huvudsändare för FM-radion. Om du inte vet var sådana huvudsändare finns så hjälper vi dig även med detta.
  • Om en närbelägen mobilmast riktar sin stråle rakt in genom ditt sovrumsfönster och kanske täcker just din säng, bör du flytta på sängen om ni har möjlighet till det. Ett bra sätt att minska sådan strålning är att fästa ett skärmande tyg på rullgardinen i fönstret. Vi hjälper gärna till med detta.

 


Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research
http://hir.nu och http://hudcancer.nu

e-post oerjan.hallberg@swipnet.se