Mätresultat

Här redovisas resultat från mätningar av högfrekvent strålning från mobilmaster etc på allmänna platser i Stockholmsområdet. Mätningarna har utförts utomhus på markplan. För att veta nivåerna inomhus måste man göra separata mätningar. Man bör också ha i minnet att mätvärden ofta ökar starkt med våningsplanen därför att de högre våningarna oftast ligger mer i nivå med mobilmasternas strålningslober.

För mer information om strålnivåer, mätningar och hur man kan beställa egna mätningar i lägenheten eller huset, gå till:

http://sgll.nu

Stockholmsområdet

1. Farsta Dal

6:812:1803:201:4524:4,526:3336:238:240:2,342:244:1,946:548,350:1656:2,958:1,660:2,862:7,864:1666:3,768:28:24