Att tänka på när man slänger elektronik

Eftersom elektroniken ofta hamnar på tippen redan innan den är slutförbrukad, är det också viktigt att slänga den och handskas med den på rätt sätt. Gamla elektriska apparater eller använd elektronik får aldrig slängas i vanliga sopor utan ska köras iväg till kommunernas återvinningscentral eller miljöstationer för att återvinnas och undvika att förstöra omgivningen. Många köpcentra har också insamlingsbehållare, speciellt där du kan köpa annan elektronik.

För även om elektronik läcker ut relativt små mängder farliga ämnen, så bildar det ett stort läckage om alla skulle tänka på det viset. Elektronik innehåller som sagt många miljöskadliga ämnen som även kan klassas som allergiframkallande och till råga på allt hålls de kvar i miljön en mycket lång tid, även då de har blivit avfall. Dessa ämnen sprids då och kan ge upphov både till problem för folk och fä men även för planeten i stort.

Ekodesign på elektronik
Inom EU blir det nu mer krav på designen även av elektronik. Den nya ekodesignen gäller både energieffektivitet och bra funktion samtidigt och den nya designen måste uppfylla de regler för att en produkt ska kunna vara energi-och resurseffektiv under hela sin livslängd och inte bara under ett visst antal år. Miljömärkningar på IT-produkter är exempelvis TCO och EU-Ecolabel.