Elektronik

Att handla elektronik online

Att handla elektronik online

Elektroniska prylar är det som handlas allra mest tillsammans med mode och kosmetika. Då globaliseringen och den smärtfria handeln över gränserna är så påtaglig, så handlar folk alltmer elektronik via nätet. Detta ofta för att det är billigare och även fö...
Att tänka på när man köper elektronik

Att tänka på när man köper elektronik

Att säga åt folk att sluta inhandla elektronik, får förmodligen samma effekt som att hälla vatten på en gås. Och detta är naturligtvis helt normalt, då det är näst intill omöjligt att leva i väst utan att äga elektronik i någon mån. Dock ska man veta at...
Att tänka på när man slänger elektronik

Att tänka på när man slänger elektronik

Eftersom elektroniken ofta hamnar på tippen redan innan den är slutförbrukad, är det också viktigt att slänga den och handskas med den på rätt sätt. Gamla elektriska apparater eller använd elektronik får aldrig slängas i vanliga sopor utan ska köras i...
Den vanligaste elektroniken

Den vanligaste elektroniken

Elektronik och hemelektronik är ett så brett begrepp att det är svårt att klämma in alla produkter som omfattas av det. Därför kan du här nedan läsa om de allra vanligaste produkterna som köps av privatpersoner. De två huvudgrupperna För det första ...
Elektricitet på 1800-talet

Elektricitet på 1800-talet

Även om elektriciteten har haft sin begynnelse långt före Jesu födelse, så har den inte tagit fart förrän på 1800-talet och vidare in på 1900-talet. Den franske fysikern André-Marie Ampère anses som elektromagnetismens fader och var den person som från b...
Elektronik och säkerhetsbrist

Elektronik och säkerhetsbrist

Alla människor och organisationer använder sig av elektronik för att kunna fungera i vardagen och kommunicera med varandra genom ett stort antal apparater. På så vis bildas och lagras en stor del information i IT-systemen. Denna information skickas tvär...
Ha-begäret efter elektroniken

Ha-begäret efter elektroniken

I en tid som helt och hållet styrs av elektronik, maskiner, robotar och datorer, blir människan alltmer beroende av just prylar och gadgets. Förr i tiden bytte man inte ut saker och ting lika ofta, oavsett det handlade om kläder, tv-apparater eller mob...
Komponenterna och strömmar

Komponenterna och strömmar

De elektriska komponenter som är i funktion, tillåter hela tiden strömmar att flyta igenom dem. Det är just det som resulterar i att en tv går, en radio spelas eller en lampa lyser. Dåtidens komponenter var stora och klumpiga och drog massvis med ström...
När samhället drabbas negativt av elektroniken

När samhället drabbas negativt av elektroniken

Tyvärr medför elektroniken inte bara positiva saker. Förvisso kan världen och samhällena se ut som de gör tack vare den otroliga elektronikens egenskaper men detta kan även medföra en hel del risker som när elsystem slås ut eller får kortslutning och börjar...
Saker och ting blir automatiska

Saker och ting blir automatiska

En stor fördel vad gäller elektroniken, är att saker och ting sköter sig själva. Det har bidragit till att man inte alltid behöver titta efter hela tiden när något ska göras utan med automatiken stänger apparater och maskiner av sig själva vid en vis...
Skillnaden mellan elektrisk och elektronis

Skillnaden mellan elektrisk och elektronis

Det kan ibland vara lite knepigt att fundera ut vad som är den markanta skillnaden mellan elektrisk och elektronisk. Det ska förklaras närmare i denna artikel. Elektroniken är den gren som bygger på elektronernas rörelse i ett vakuum och man använder även t...
Stora aktörer inom hemelektronik

Stora aktörer inom hemelektronik

Både i Sverige och inom EU finns några stora aktörer som specialiserar sig på hemelektronik. Här följer några exempel. Conrad är en tysk firma som levererar till över 150 länder och som har funnits i Sverige sedan 2005. Conrad är dessutom tillsamman...
Vad används elektroniken främst till?

Vad används elektroniken främst till?

Elektroniken har många olika användningsområden och fler blir dem när utvecklingen hela tiden går framåt. Dock kan man se två områden som kännetecknar elektronikens användning: kommunikation och för att styra saker och ting. När man talar om kommunik...
Vad blir nästa steg inom elektroniken?

Vad blir nästa steg inom elektroniken?

Visst har utvecklingen tagit ett gigantiskt kliv framåt men den som tror att det är slut snart, har misstagit sig. Det räcker nämligen inte att kunna styra sina apparater via sin mobiltelefon via en app utan nu kan man snart ta steget fullt ut och ha ...
Vid elektronikens begynnelse

Vid elektronikens begynnelse

Elektroniken upptar en enorm del av människans liv och de senaste hundra åren har elektroniken taget ett långt steg och kommit allt längre ju mer åren går. Den första riktiga kunskapen om elektronik började gro på 1800-talet när många andra uppfinning...