Komponenterna och strömmar

De elektriska komponenter som är i funktion, tillåter hela tiden strömmar att flyta igenom dem. Det är just det som resulterar i att en tv går, en radio spelas eller en lampa lyser. Dåtidens komponenter var stora och klumpiga och drog massvis med ström medans dagens är betydligt mindre och energisnålare. Små komponenter gör att det blir lägre strömstyrkor och att de även kan få plats på en mycket liten yta, vilket har resulterat i att dagens el-prylar är mycket mindre än gårdagens. När man först lyckades tillverka en dator så tog den upp en hel lokal och surrade och drog värme som aldrig tidigare. dagens datorer är betydligt tystare och blir inte lika varma och kan alltså stå på under mycket längre tid utan att orsaka problem. Idag kan man bygga små minneskort eller minimala telefonkort med allt som pressas samman på bara några millimeter. Det är just detta vi kallar elektronik och är verkligen ett framtidsyrke, menar många.

Vad är elektronik?
Med elektronik menas förmågan att utveckla produkter till energisnåla föremål som inte drar mycket ström. Det är alla komponenter som samarbetar för att ge användaren en drägligare användning utan att bekymra sig om värme, höga elräkningar och trasiga saker. Dagens elektronik är mer energisnålt än den forna tidens och man hade inte kunnat göra på något annat sätt då hela världen faktiskt är uppbyggd runt elektronik. Dåtidens prylar gick lätt sönder eftersom det fanns många rörliga delar som och tillfogade en stor del värme. Numera kan nästan all elektronik drivas med lägre spänningar från ett mindre batteri och om datorn, tv:n eller vad det nu kan vara är ansluten till det normala elnätet på 230 V, så transformeras spänningen ned till kanske 9 V för de elektroniska komponenterna.