Saker och ting blir automatiska

En stor fördel vad gäller elektroniken, är att saker och ting sköter sig själva. Det har bidragit till att man inte alltid behöver titta efter hela tiden när något ska göras utan med automatiken stänger apparater och maskiner av sig själva vid en viss temperatur eller efter en viss tid. Brödrosten knäpps av när brödet har rostats efter en viss tid, man kan styra hastigheten i en köksmaskin tack vare elektroniken och vardagliga saker som man vanligtvis inte tänker på styrs med hjälp av automatiks elektronik såsom rulltrappor, hissar, trafikljus och även motorer där elektroniken styr bränsleinsprutning och tändning. Det är således mycket som människan tar för givet som styrs av elektroniken och som man vanligtvis inte tänker på. Dock kan världen stanna upp när något går snett eller olika komponenter går sönder. Alla vet hur sårbart ett samhälle är som styrs med hjälp av elektronik och digitalisering. För visst är det bekvämt så länge allt fungerar som det ska, men tänk på vilken skada som hela tiden ligger och lurar så fort en liten del brakar ihop. Bara genom att titta på SJ och deras tåg som med ganska täta mellanrum får signalfel och tvingar stanna tågtrafiken.