Skillnaden mellan elektrisk och elektronis

Det kan ibland vara lite knepigt att fundera ut vad som är den markanta skillnaden mellan elektrisk och elektronisk. Det ska förklaras närmare i denna artikel. Elektroniken är den gren som bygger på elektronernas rörelse i ett vakuum och man använder även termen till användningen av elektroniska komponenter. Detta gör att elektrisk apparatur som värmeelement, elmotorer och enkel elkraftöverföring inte kännetecknas av elektroniken. Det är alltså främst de elektroniska komponenterna som bidrar till om något är elektroniskt eller inte. Dessa är sedan indelade i olika grupper eller typer, beroende på vilka egenskaper de besitter. När komponenter kopplas samman så bildas det kretsar och det är just dessa kretsar som finns i elektronik.

Elektriska apparater
Elektronik innebär ett helt system av sammankopplade komponenter som avgör hur en apparat fungerar. En elektrisk apparat drivs enbart av elektricitet som omvandlar ström till energi i form av t.ex. värme eller ljus. Detta gör elektroniska maskiner också men dessutom så manipulerar de strömmen till en viss del så att maskinen kan utföra en uppgift som är betydligt mer komplicerad än en elektrisk maskin. Låt oss ta ett exempel. En fläkt är en enkel elektrisk apparat som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. Det krävs således ingen avancerad anordning eller manipulation för att få den att fungera som den ska. En termostat däremot, är en mer komplicerad anordning som kräver manipulation av ström, eftersom den ska känna av temperaturskillnaden för att slås av eller på.

En annan skillnad är att en elektroniska apparater kan innefatta viktiga data som gör att man kan sända bilder, text, musik osv. Detta klarar en vanlig elektrisk apparat inte av. Vidare arbetar de sistnämnda också med växelström medans en elektronisk produkts komponenter transformeras om för att inte dra lika mycket ström.