När samhället drabbas negativt av elektroniken

Tyvärr medför elektroniken inte bara positiva saker. Förvisso kan världen och samhällena se ut som de gör tack vare den otroliga elektronikens egenskaper men detta kan även medföra en hel del risker som när elsystem slås ut eller får kortslutning och börjar brinna, eller när det blir något fel i signalerna vid trafikljus, broöppningar eller tågtrafiken.

Tänk att så små komponenter kan göra så mycket för en planet och samtidigt riskera allt på loppet av bara några sekunder. Detta är både en intressant och en obehaglig tanke samtidigt. Idag styrs nästan allt med hjälp av datorer och robotar. Det finns sällan fabriker som gör allt manuellt och när datasystemet slås ut eller när robotar slutar fungera som de ska kan det inte bara drabba arbetarna själva utan hela världen.

En uppkopplad värld som lever med elektronik 24/7
Numera är världen en uppkopplad värld som ständigt är vaken och som alltid ser precis allt, oavsett vad som händer i världen. Men detta för också med sig incidenter där folk drar nytta av systemet för att hacka sig in i datorer eller slå ut vissa system så att människor inte kan göra sitt dagliga jobb. Integritetsfrågor är ständigt på agendan och folk blir till och med sjuka av att hela tiden leva med mobilen i handen. Detta orsakar stress och lidande, likaväl som det bidrar till utveckling och globalisering samt sociala kontakter. Det är sällan det finns någon balans i samhället och frågan är om det ibland inte går lite för långt med tekniken.