Elektricitet på 1800-talet

Även om elektriciteten har haft sin begynnelse långt före Jesu födelse, så har den inte tagit fart förrän på 1800-talet och vidare in på 1900-talet. Den franske fysikern André-Marie Ampère anses som elektromagnetismens fader och var den person som från början förklarade principerna för den elektriska spänningen och strömmen som uppstod. Det var efter honom som enheten ampere fick sitt namn och betyder just strömstyrka.

När sedan förhållandet mellan de tre aspekterna ström, motstånd och spänning blev uppdagade av den tyske fysikern Georges Ohm, så fick elektriciteten ännu en enhet – kallad ohm. Ohm betyder det elektriska motståndet. utvecklingen banade väg för den första elektriska motorn som upptäcktes av Michael Faraday 1821.

Olika experiment och motstånd mellan uppfinnare
Man kan gott säga att 1800-talet var uppfinningarnas århundrade även om 1900-talet inte ligger långt borta. Men 1800-talet var just början till den industri och kunskap vi har idag och experiment efter experiment gjordes på löpande band. Uppfinningarna blev så nära inpå varandra att många fysiker och uppfinnare till och med kom att bråka om rätten och patenten till det hela. Detta var något som uppkom i slutet på 1800-talet i och med elektriciteten då det s.k. “Strömkriget” tog fart. Det pågick under några år mellan Thomas Edison, Nikola Tesla och George Westinghouse och handlade om huruvida växelströmmen eller likströmmen skulle användas för att ge elektricitet till hushåll. Den ena svartmålade den andres teori och kriget urartade genom att Edison avlivade djur genom att visa att växelströmmen var livsfarlig. Det var även han som var medhjälpare till att konstruera den ökända elektriska stolen för dödsstraff som fortfarande förekommer i bl.a. USA. Även om han vare emot dödsstraff så gjorde han detta just för att övertyga folk om att växelströmmen var en dödsfälla. Dock blev Edison den stora förloraren av det hela och Teslas teori om att växelströmmen skulle tillgodogöra hushållen, vann överlägset.

Elektriciteten under 1900-talet
På 40-talet kom så äntligen transistorerna och halvledare och dessa utvecklades ytterligare på 70-talet som bidrog till att elektroniska kretsar skulle bli integrerade kretsar, dvs den lilla tunna plattan med kisel som man använder för att ansluta alla trådar och komponenter. Idag har man ett välutvecklat elsystem som tillåter folk att använda alla möjlige produkter för att se på tv, lyssna på musik eller använda mp3-spelare.