Elektronik och säkerhetsbrist

Alla människor och organisationer använder sig av elektronik för att kunna fungera i vardagen och kommunicera med varandra genom ett stort antal apparater. På så vis bildas och lagras en stor del information i IT-systemen. Denna information skickas tvärs över internet till alla möjliga olika platser och därigenom blir också samhället mycket sårbart. Den tekniska utvecklingen är fantastisk men ger även upphov till en del negativa faktorer. Det är därför som informationssäkerheten är en mycket del av samhällen, så att rätt användare får rätt information vid rätt tidpunkt utan att någon oskyldig drabbas.

Säkerhet
Förr hanterades det mesta manuellt men idag görs det med elektronik. Till och med kontanter håller på att dö ut och man betalar nästan enbart med kort. Allt hanteras elektroniskt! Detta bidrar givetvis till en förenkling av vardagen men orsakar också en del störningar, kapningar, virus och dataintrång i samhällsfunktionerna. Helt plötsligt går det inte att få ut några pengar ut bankomaten, patientjournalerna hackas av obehöriga osv.

Det är där säkerhetspolitik kommer in i bilden. Informationssäkerhet ansvarar för sådana frågor och försöker komma på lösningar för att förhindra dessa störningar. Outsourcing är vanligt förekommande men tyvärr innebär det mycket stora risker för samhället.